"Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha."

Jak hrát na klávesy a klavír bez not


Skladba 04

Jak na to od samého začátku
- jednoduchá škola pro samouky

Aktuálně:
19.08.2014: Nové videolekce ZDE
05.03.2013: Doplněna rubrika Akordy
17.01.2013: Doplněna šablona 36
09.01.2013: Doplněna šablona 34 a 35

Náročnost a princip hraní:
Výuka je určená pro naprosté laiky a je zpracována metodicky KROK ZA KROKEM. Je nenáročná a zvládne ji každý, kdo umí číst a je schopen napočítat do 4. Hrají se jenom akordy buď jako doprovod ke zpěvu nebo jenom pouze akordy. Obě ruce hrají stejný akord případně jedna ruka pouze část stejného akordu. Jelikož písničky obsahují v průměru 2-3 opakující se akordy, není to nijak zvlášť velký problém.

Postup výuky:
- Postupně procvičovat lekce od Výuka 1
- Hrát pokud možno s metronomem
- Hrát uvolněně

Technická poznámka:
Pokud chcete, aby se rubrika otevřela v samostatném okně, při kliknutí na tlačítko v MENU přidržte klávesu levý Shift.

O akordickém hraní:
Abychom mohli zahrát doprovod k písničce, musíme znát její nápěv,
prvně si písničku zazpíváme s tleskáním do rytmu a
pokusíme se najít takt,
buď je 3/4 nebo 4/4 (2/4) způsobem:
Místo zpívání textu počítáme:
a) RAZ (tlesk) - DVA (tlesk) - TŘI (tlesk) - RAZ (tlesk) - DVA (tlesk) - TŘI (tlesk) atd., důraz je na první době. Pokud "to sedí", jde o písničku s 3/4 taktem,
b) RAZ (tlesk) - DVA (tlesk) - TŘI (tlesk) - ČTYŘI (tlesk) - RAZ (tlesk) - DVA (tlesk) atd., důraz je na první době - písnička má 4/4 takt,
c) RAZ (tlesk) - DVA (tlesk) - RAZ (tlesk) - DVA (tlesk) atd., důraz je na první době - písnička má 2/4 takt.

Písničky se 3/4 taktem: Ach synku, Do lesíčka na čekanou, Adámku náš, Měsíček svítí, Pásla ovečky.
Písničky se 4/4 taktem: Pec nám spadla, Letěla husička, Červená řeka.
Písničky se 2/4 taktem: Cib cib Cibulenka, Čerešničky, Kdyby byl Bavorov.

- Hrajeme první akord písničky vybranou šablonou s odpovídajícím taktem, tj. chvilku počítáme do 3 nebo 4 a na každou počítací dobou hrajeme jeden úder do kláves.
- Na počátku volíme jednoduchou šablonu, např. pro 4/4 takt RAZ (levá ruka, první klávesa akordu libovolným prstem) - DVA (pravá ruka, celý akord najednou) atd.
- Sladíme hlas s prvním akordem, např. mačkáme akord C způsobem 4/4 (raz-dva-tři-čtyři) a začneme zpívat písničku Skákal pes, přes oves.
- Zpíváme a v místě jiného akordu přesuneme ruce na jiný akord a pokračujeme, aniž bychom změnili rychlost hraní. Písničky a akordy hledejte na internetu jako akordy pro kytaru.

Hraní akordů bez zpěvu:
Hrát se dá pěkně i bez zpívání. Hrajeme určité akordy jdoucí za sebou, např. pěkná sada pro 4/4 takt je:
akord C (4 doby), G (4), Ami (4), F (4), C (4), G (4), F (2 doby), G (2), C (4).

Motto: Bez úsilí a odvahy začít nejsou vítězství!

POSLOUCHEJTE RADIO